INNVANDRERE: Fortsatt finnes spor etter verftsvirksomheten på Fevik. Mange verftsarbeidere kom fra Bergen, og området de bosatte seg i fikk navnet Lille Bergen. Foto: Kuben

Her er spor etter 1800-tallets arbeidsinnvandring

I overgangen fra tre- til jernskuter, måtte direktør Hansen skaffe så mange arbeidsinnvandrere til Fevik at det satte varige spor. Men de digre verftene forsvant igjen.