Krigsseilerregisteret åpnes for offentligheten

foto