Tomm Kristiansen fikk illebefinnende på direkten

foto