Flere års kamp er over: Nektes å hente badstua «hjem» til Moland gård

foto