foto
Tordenskjolds forlis: D/S Tordenskjold som vrak utenfor Torungen i mars 1905. Last og inventar gikk over bord, mens passasjerer og mannskap ble reddet i land på Torungen fyr. Jacob Chr. Larssøn kunne følge forliset dag for dag fra Merdø, og mange uthavnsbeboere berget strandingsgods som smør, flesk og skinke i de følgende ukene. Foto: Kuben

Skråblikk fra Merdø rundt 1900

Hva skipperen noterte i almanakken – blant annet om forlis, fiske og kongefamiliebesøket i 1906.