Vært med i to bybranner: Nå skal vognen trekkes i parade

foto