Arendals Sjømandsforening har i sitt hus på Tyholmen hengende et norsk flagg som polarforskeren Roald Amundsen hadde med seg til Sydpolen i 1911.

Det skriver Lars Vidar Moen som er formann Arendals Sjømandsforening. Han fortsetter:

Roald Amundsen hadde allerede i 1907 blitt første æresmedlem i Arendals Sjømandsforening.

Møtte en arendalsmann

Hvordan kom så Sørpol-flagget til Arendal? Den 15. juli 1912 lå Amundsen med sitt skip «Fram» i Buenos Aires.

Der møtte han skipsfører Gunerius Gundersen fra Arendal. Han førte da seilskipet «Ceres» av Arendal. Gundersen fikk så flagget i gave fra Amundsen.

Skipsfører Gunerius Gundersen ble æresmedlem I Arendals Sjømandsforening mange år senere.

ØNSKER KONTAKT: Lars Vidar Moen i Arendals sjømandsforneing. Foto: Jens Petter Christensen

I slekt med Gundersen?

Arendals Sjømandsforening lurer på om det er noen mennesker i Arendal, eller andre steder som er i slekt med nevnte skipsfører Gundersen, og som har noen nedtegnelser som Gundersen gjorde med referanse til da han fikk flagg-gaven fra Roald Amundsen.

Moen kan treffes via lvmoen@online.no, eller 915 86 257.