Dette var første varsel på at festivalen nærmet seg konkurs