Ansatt? Ikke ansatt? Uklart om det ble avklart på museum