Dette gjør fylkeskommunen med Canal Street-aksjene

foto