Dette gjør fylkeskommunen med Canal Street-aksjene