Kirsten Bråthen Berg ble ikke veid, før kulturministeren fant henne for lett

foto