«Sluppen lå med kjølen i været og med full seilføring»