MINNER: Torvet i Arendal. Stor aktivitet den gang. Rad på rad sto torvhandlerne der. På bildene til høyre ser vi øverst slakter Jacob Fredriksen som hadde sin faste bod på Torvet. Senere overtok han bygningen som huser Kirkens Bymisjon i dag. Videre ser vi Tarine, også en kjent skikkelse. Under ser vi blant andre Finn Tore Pedersen er med på å fjerne byens eneste pissoir, «det grønne huset», som ble sårt savnet. Joda, detvar liv og røre på Torvet i gamle dager. Nå skaper Bondens Marked igjen torvet som en møteplass. Foto: Arkiv

Torvet – engang byens møteplass

Torvet tilhørte byens husmødre. Det var deres store innkjøpssted. Fra juni måned og utover til slutten av oktober hørte torvturen med til dagens gjerning.