Norske filmer trakk flest folk i året som gikk

foto