Ole Bjønnum har sendt oss dette bildet. Han skriver:

Dette er resultatet av elgjakt på Nedenes i 1959. Elgen ble felt der Ryllikveien på Vestre Nedenes er nå.

Foran fra venstre: Gaut Bjønnum, Øystein Ringøen, Ole Bjønnum og Martin Nilsen Tingstveit.

Bak: Leif Andersen, Josef Omholt, Terje Hovatn, Kåre Tingstveit, Thor Arntzen (på traktoren), Knut Henningsen, Nusken og broderen Jon O. Nedenes.

Innsenderen har publisert dette artige minnertpå Sideblikks nettside, sideblikk.agderposten.no.

Der vil vi gjerne ha flere fine minner å vise fram.