Kommunelederen tar fri fra jobb for å være med på Farmen

foto