Bommet med 22 mill. da de skulle prisvurdere villa

foto