Grimstad-korps deltok i konkurransen for første gang og gikk helt til topps