For første gang på 40 år kan man se hvor krigssabotørene krabbet inn i tungtvannskjelleren