Tilbake på korøvelse, men situasjonen vurderes fortløpende