«Jeg er ikke bitter på noe jeg oppfatter som uforstand»