- Jødeparagrafen var ingen arbeidsulykke, men et krav