Bilder fra lanseringen av Victor Normans Risør-bok

foto