11 mann fant sin grav ved Merdø

Det har i årenes løp skjedd mange skipstragedier langs vår kyst. Etter en stormnatt i 1844 totalforliste to fremmede skuter og elleve sjøfolk fant sin grav ved Merdø. Men skipsgrisen ble funnet i live fire dager etter!