Fylte Grimstad kirke i går, «grand finale» i Trefoldighet i kveld

foto