– De frembringer gamle minner, og vil skape mange nye

foto