En har gratiskonserter, en har ikke: – Det er ikke konkurranse mellom de to festivalene