FRED: Politikonstabel Birger Nilsens mottagelse ved hjemkomsten fra fangenskap. Mannen til venstre er Gunnar Tvedt-Gundersen. Bildene her på disse sidene er kjente og kjære og er i all hovedsak Foto: Egil Blomsø

Seier’n er vår, seier’n er vår – vi har vunnet, seier’n er vår!

Denne lille strofen dukket opp først blant barna, som alt om ettermiddagen 7. mai 1945 brøt ut i spontan jubel da nyheten om den tyske kapitulasjon bredte seg som løpeild over hele Norge.