Med gamle sjøkart, blomsterhaver og klippfisk på menyen