– Dette kunstverket illustrerer konsekvensene av å bruke homo som skjellsord