Norsk filminstitutt trekker seg fra Amandakomiteen

foto