Stor oppslutning om innsamlingen: - Jeg får tårer i øynene