Her går 71 grader nord-kjendisene rundt i Pollen

foto