annonse

Hit kom de syke for å få ro helt til 1961

SATSET STORT
SATSET STORT: Det ble bygget seks statlige tuberkulosesanatorier i Norge. Sanatoriet for Agder og Rogaland ble lagt til Lande gård i Grendi i Bygland kommune og arbeidet startet i 1912. (Foto: )
SLOTT
SLOTT: Landeskogen tuberkulosesanatorium ble tegnet av Kristian Biong og stod ferd ig i 1916. På avstand så bygget ut som et slott. (Foto: )
Fotografen
Fotografen: En av dem som var med å bygge sanatoriet var Gunerus Soot. Han ble født på Strømsfoss 27. mars 1862. Soot ble etter hvert muremester i Kristiania. I flere av byggeprosjektene tok han også bilder.
PIONér
PIONér: Gunerus Soot tok rundt 40 bilder under sitt arbeid på Landeskogen. Bildene har form som glassplater og er i dag trygt bevart i arkivmagasinene på KUBEN. Alle (Foto: Gunerus Soot)
KRAFT
KRAFT: Samtidig med byggingen av sanatoriet ble det anlagt en kraftstasjon, Langerak kraftstasjon. Den skulle sikre strøm til sanatoriet. (Foto: )

+ INNSENDT: Det ble nesten bygget som et slott -men var sykehus for 120 pasienter. Se de unike bildene.annonse