Berli gård i Grimstad har historie helt tilbake til 1600-tallet. Det er våningshuset fra 1845 som nå får midler, til blant annet restaurering og istandsetting av vinduer og dører, og utbedring av råteskader.
Berli gård i Grimstad har historie helt tilbake til 1600-tallet. Det er våningshuset fra 1845 som nå får midler, til blant annet restaurering og istandsetting av vinduer og dører, og utbedring av råteskader.

Disse kulturminnene skal reddes

19 prosjekter i Aust-Agder får tilsammen 2,5 millioner kroner i støtte fra Kulturminnefondet.

På tre år har søknadsmengden til Kulturminnefondet doblet seg, og innen fristen 1. november 2015 kom det inn 902 søknader om i alt 229 millioner kroner, fra hele landet.

Fra Aust-Agder kom det 33 søknader til årets behandling, med et søknadsbeløp på til sammen 6,9 millioner kroner. 

Nesten 80 millioner kroner deles ut til 451 prosjekter i 2016.

- Når det er så mange private eiere som vil sette i stand sine kulturminner, er dette svært gledelig. De økte bevilgningene fra Stortinget betyr at vi kan hjelpe flere eiere i gang med sine prosjekter, sier direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet i en pressemelding.

Prioriterer næringsuitvikling

Uthuset på husmannsplassen Lia i Gjerstad er antakelig fra slutten av 1800-tallet, og får 150.000 til utskifting av tak, oppretting av konstruksjon og utbedring av råteskader.
Uthuset på husmannsplassen Lia i Gjerstad er antakelig fra slutten av 1800-tallet, og får 150.000 til utskifting av tak, oppretting av konstruksjon og utbedring av råteskader.
Dette fjøset i Arendal har et stort forfall, men er ikke for sent å redde. Eierne har fått tilsagn om 290.000 kroner fra Kulturminnefondet til omfattende utbedringer av bygget.
Dette fjøset i Arendal har et stort forfall, men er ikke for sent å redde. Eierne har fått tilsagn om 290.000 kroner fra Kulturminnefondet til omfattende utbedringer av bygget.

Han vektlegger at Kulturminnefondet har prioritert prosjekter som gir grunnlag for næringsutvikling høyt.

Blant prosjektene i Aust-Agder er Berli gård i Grimstad, hvor den populære TV2-serien Farmen ble spilt inn i 2013. 

- Lavterskeltilbud

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er glad for midlene som deles ut til private eiere i år.

- Kulturminnefondet skal være et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Jeg er derfor veldig glad for at Kulturminnefondet for inneværende år kan fordele over 70 millioner i tilskudd. Dette er viktige bidrag for å forhindre at kulturminner går tapt, det gir eiere en motivasjon for å sette i stand bygninger, og innebærer i tillegg at rammebetingelsene for private eiere bedres, sier Klima- og miljøminister Vidar Helgesen i pressemeldingen.

Den siste brukerundersøkelse til Kulturminnefondet viser at fire av fem prosjekt aldri ville blitt gjennomført uten støtte fra Kulturminnefondet.

Blir reddet

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Helgesen mener at langt flere kulturminner blir reddet av frivilligheten, og setter stor pris på motiverte eiere som stiller opp for å redde en del av Norges kulturarv.

- Kulturminnefondet anslår at midlene har utløst innsats fra privatpersoner, næringsliv og andre på godt over to milliarder kroner i styrket verneinnsats. Dette viser hvor stor betydning den frivillige innsatsen har. Jeg vil derfor rette en stor takk til alle de frivillige som gjør en formidabel innsats for å ta vare på vår felles kulturarv, avslutter Helgesen.

-

Linder Slakteri i Tvedestrand, tilskudd: 60.000,-

-

Odden 41, Lyngør i Tvedestrand, tilskudd: 47.500,-

-

Bevaring av lysthus i Risør, tilskudd: 50.000,-

-

Autentisk småbruk anno 1865, Barmen i Risør, tilskudd: 70.000,-

-

Stabbur/lopt Utistog i Bykle, tilskudd: 91.000,-

-

Stabbur Skomedal i Bygland, tilskudd: 81.000,-

-

Bu Skakestøyl i Bygland, tilskudd: 10.000,-

-

Støylsbu, Presthomman i Bygland, tilskudd: 60.000,-

-

Bryggerhus, Østebø i Risør, tilskudd: 196.000,-

-

Husmannsplassen Lia i Gjerstad , tilskudd: 243.000,-

-

Tak Måneveien 4/ Hovedgt 67 i Tvedestrand, tilskudd: 174.500,-

-

Berli Gård i Grimstad, tilskudd: 174.000,-

-

Lenas bakke 16, Vrengen i Arendal, tilskudd: 341.000,-

-

Fjøs «Solberg» Bota i Arendal, tilskudd: 290.000,-

-

Prestegaten 5 A i Risør, tilskudd: 109.000,-

-

Driftsbygning i Lyngør, Tvedestrand, tilskudd: 150.000,-

-

Skreland, uthus og løe i Bygland, tilskudd: 95.000,-

-

Narvika skøyta Hellø i Risør, tilskudd: 296.000,-

Norsk kulturminnefond

-

Norsk kulturminnefond er et statlig forvaltningsorgan med formål om å styrke arbeidet med, og bevare verneverdige og fredete kulturminner, og er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner.

-

Kulturminnefondet skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.

-

Siden oppstarten i 2003, har Kulturminnefondet delt ut nærmere 500 millioner kroner i tilskudd til bevaring av verneverdige kulturminner i Norge.