Agderposten

Kultur

Da lageret skulle tømmes, fant de noe helt spesielt

Da lageret skulle tømmes, fant de noe helt spesielt

Kuben mottok nylig en gave. Det skule vise seg å være en viktig del av byens historie.

Kuben mottok nylig en gave fra Storebrand i Oslo i form av gamle protokoller, papirer og glassplater. Det skulle vise seg at det var en viktig del av byens historie som nå har returnert til Arendal. Gaven fra Storebrand hadde vært oppbevart på et lager på Løren i Oslo siden begynnelsen av 1990-tallet. Da lageret skulle tømmes ble Kuben kontaktet med spørsmål om man var interessert i å overta et arkiv med tilknytning til Arendal. Arkivet det var snakk om stammet fra Arendals Søforsikringsselskab A/S.

Se dette bildet i full størrelse
 - Den nye tid I motsetning til andre forsikringselsskaper, utvidet Arendal Forsikringsselskab sitt tilbud.

Den nye tid: I motsetning til andre forsikringselsskaper, utvidet Arendal Forsikringsselskab sitt tilbud.

En avleveringsavtale kom i stand og arkivet ankom Kuben på tampen av 2017. Arkivet ble tatt imot usett, så det var stor spenning knyttet til både arkivets fysiske tilstand og dets innhold. Etter hvert som arkivet ble ordnet og katalogisert viste det seg at arkivet rommet hele selskapets 130 år lange historie og at det var en viktig tilvekst til Arendals rike forsikringshistorie.

Arendals posisjon som en viktig forsikringsby startet allerede i romjula 1837 da Skibsassuranceforeningen i Arendal ble stiftet. «Skibsen» var et gjensidig sjøforsikringsselskap der medlemmene hadde en gjensidig forpliktelse til å dekke tap ved havari og forlis. På slutten av 1850-tallet lå alt til rette for stiftelse av enda et sjøforsikringsselskap i byen. Etableringen hang nøye sammen med Arendals posisjon som en av Norges fremste sjøfartsbyer. I denne perioden var det rundt 400 skip tilknyttet byen, og det var stor aktivitet i alle skipsverftene som lå i Arendal og omegn.

Se dette bildet i full størrelse
 - Reklamebilder Arkivet inneholdt ikke kun protokoller og papirer, men også flere glassplater med reklamebilder fra 1930-tallet.

Reklamebilder: Arkivet inneholdt ikke kun protokoller og papirer, men også flere glassplater med reklamebilder fra 1930-tallet.

I 1860 ble aksjeselskapet Arendals Søforsikringsselskab etablert. I 1876 dukket det opp nok et sjøforsikringsselskap, da Skibsassuranceforeningen Protector ble etablert, og i 1907 så Assuranseforeningen Gard dagens lys. Sammen gjorde de Arendal til en av Norges ledende assuransebyer ved siden av Bergen og Oslo.

Mens «Skibsen» og Gard konsentrerte seg om sjøforsikring utvidet Arendals Søforsikingsselskab sitt forsikringstilbud, til å gjelde både bilforsikring, innbruddsforsikring, brannforsikring og ansvarsforsikring.

I 1918 endret selskapet navn til Arendals Forsikringsselskab A/S for å markere at de ikke lenger kun var et sjøforsikringsselskap. To år senere ble det opprettet et avdelingskontor i Christiania og selskapet vokste gjennom bl.a. oppkjøp av andre selskaper. I 1970 fjernet man s-en bakerst i selskapsnavnet for å markere at man ikke lengre bare var et lokalt selskap.

Se dette bildet i full størrelse
 - Farlig På 1930-tallet var biltrafikken økende, og bilforsikring var naturligvis noe Arendal Forsikringsselskab tilbød.

Farlig: På 1930-tallet var biltrafikken økende, og bilforsikring var naturligvis noe Arendal Forsikringsselskab tilbød.

På midten av 1970-tallet fikk selskapet økonomiske utfordringer og i 1976 ble det solgt til forsikringskonsernet Storebrand. Det ble gjort en avtale om at Arendal Forsikringsselskab A/S skulle bestå som et selvstendig selskap i 10 år med hovedkontor i Arendal. I 1987 endret selskapet navn til Storebrand Arendal A/S. Samtidig flyttet selskapet inn i et nytt administrasjonsbygg på Harebakken i Arendal. 1. januar 1990 ble selskapet innfusjonert i Storebrand Forsikring A/S og selskapets historie som et selvstendig forsikringsselskap var over.

Arkivet etter Arendals Søforsikringsselskab A/S har nå funnet sin plass i Kubens arkivmagasiner, sammen med store deler av Arendals og fylkets historie. Arkivet omfatter hele selskapets 130 år lange historie og inneholder bl.a. møtebøker, årsberetninger, korrespondanse, premieprotokoller, havaribøker, egenproduserte tidsskrifter, glassplater og materiale knyttet til selskapets mange jubileer. Arkivet er i likhet med de andre arkivene som Kuben oppbevarer tilgjengelige for publikum på lesesalen.

Innsendt av:

Yngve Schulstad Kristensen, arkivar, Aust-Agder museum og arkiv, avd. Kuben