AVLYST: UKM Festivalen i Arendal kulturhus siste helgen i mars avlyses på grunn av koronaviruset. Foto: Inger Stavelin

Avlyser UKM-festivalen

Agder fylkeskommune avlyser UKM-festivalene i Agder, opplyser Tonje Eikrem Jacobsen, kontaktperson for UKM-festivalen i Agder.

– Myndighetene oppfordrer oss alle til å bidra i en nasjonal dugnad for å ikke bidra til økt spredning av koronavirus. Konsekvensene av rask spredning kan blir utfordrende for mange. I forlengelsen av det har fylkesrådmannens lederteam 9. mars vedtatt flere begrensninger for Agder fylkeskommune, og opererer på bakgrunn av «føre-var-prinsippet», forklarer Eikrem Jacobsen på Agder fylkeskommunes nettside.

Basert på Folkehelseinstituttets nye retningslinjer for arrangementer har Agder fylkeskommune bestemt at UKM-fylkesfestivalene i Agder 2020 avlyses grunnet arrangementets art og fare for smittespredning av koronaviruset.

– Dette er svært beklagelig, først og fremst for alle deltakere, men også for alle andre involverte i arrangementet. Vi vil se på alternative løsninger fremover, men situasjonen er såpass uavklart per dags dato at ingen konkrete planer legges, opplyser Eikrem Jacobsen.

UKM-festivalen for Aust i Agder skulle ha funnet sted 17. og 28. mars i Arendal kulturhus.