Frykter at næringslivet «stjeler» arealene som er satt av til idrett

foto