Arbeiderpartiet krever stans i salget av Statskog-eiendommer