Henter ansatte fra konkurrenter og starter i Arendal

foto