Slik kunne Tyholmen sett ut i dag hvis ikke det var for disse tre