Dette er i strid med ny boligpolitikk, likevel godtar politikerne utbyggingen