Lindland eventyrpark: – Vi kommer hit når vi har lyst og når vi har tid. Døtrene våre skal være her i sommer, og mange gjester håper vi på, sier en fornøyd Erik. Foto: Marta Saettone-Johansen

På Eriks gård er det det meste helt unikt: 1500 mål med bygninger, stier og skulpturer

Erik Lindland innreder med utstillingsdukker, salmevers og statuer i alle slags farger. Man får en følelse av å gå i en eventyrverden fylt med poesi og leken kunst.