Rekordbesøk for å la seg inspirere av julens interiør