– Ikke så ofte vi har denne type salg, men dette gikk fort

foto