Elin og Andreas gjorde mykje sjølv då dei bygde hytte

foto