I et snødekket landskap i nærheten av Evjemoen, ligger familiens nye samlingssted. Den eldste delen av huset er flere hundre år gammel. Foto: Jacob J. Buchard

Huset som fortjente å bli tatt vare på

Sally Vennesland har aldri følt noen spesiell tilknytning til omgivelsene, og trives så lenge hun har sine rundt seg. Men da hun fikk se den nedslitte gården på Evje, slo hjertet noen ekstra slag.