Enorm inter­esse for den isolerte fjell­går­den: Nå er den solgt