De sa nei. Han måtte tenke nytt. Nå selger han den unike hytta