Vegvesenet om sporene: – Forventer at selskapet fikser E18 raskt dersom målingene stemmer